EVÄSTEET

Eväste on pieni WWW-selaimen käyttäjän kiintolevylle tallentama tekstitiedosto. Tähän tiedostoon sivusto voi tallentaa hieman tietoa, jonka selain myöhemmin lähettää palvelimelle takaisin. Evästeillä ei voi etäkäyttää konetta eikä niillä voi levittää viruksia.

Sivustolla käytetään mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajien, asettamia evästeitä, joita voidaan käyttää esimerkiksi tilastoinnissa ja markkinointikampanjoiden toimivuuden seurannassa.

Evästeiden käytön voi estää muuttamalla selaimen asetuksia, mutta tällöin pitää huomioida sen mahdolliset vaikutukset verkkosivuston toimintaan.

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

1 Rekisterinpitäjä
Kuntokeskus Kivaolo Oy (1575107-7)
Jönsaksentie 6, 01600 Vantaa

2 Yhteyshenkilö
Tuija Nikkilä
Jönsaksentie 6, 01600 Vantaa
[email protected]

3 Rekisterin nimi
Kuntokeskus Kivaolo Oy:n asiakasrekisteri.

 4 Rekisterin ylläpitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Kuntokeskus Kivaolo Oy:n asiakasrekisteriä käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, jäsenen ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen, markkinointiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan käyttää myös palvelujen kehittämiseen ja kohdentamiseen. Henkilötietoja käytetään kaikissa tilanteissa ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön sallimalla tavalla. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

5 Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
* Henkilötiedot (nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
* Jäsenen ostamat ja/tai tilaamat palvelut
* Maksureskontra
* Harjoittelukäynnit
Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä.

 6 Säännönmukaiset tietolähteet
* Asiakas itse
* Kuntokeskus Kivaolon kulunvalvontajärjestelmä
* Kuntokeskus Kivaolon perintätoimisto.

7 Tietojen luovutus
Rekisteristä siirretään suoraan tietoa Kuntokeskus Kivaolon laskutuksen hoitavan kumppanin laskutusjärjestelmään. Rekisterinpitäjä ei muutoin luovuta tietoja ulkopuolisille. Tästä voidaan poiketa, mikäli viranomaistoimet tai lainsäädäntö niin edellyttää.
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai EU:n talousalueen ulkopuolelle.

8 Rekisterin suojaaminen
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina, salasanoin ja tarvittavin teknisin toimenpitein suojatuilla palvelimilla.

9 Tarkastusoikeus
Asiakkaalla on oikeus saada tarkastaa mitä tietoja hänestä on talletettu ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjän toimipisteessä henkilöllisyyden todistava asiakirja mukanaan. Kuntokeskus Kivaolo Oy antaa kirjallisen vastauksen 30 päivän kuluessa jonka jälkeen asiakkaalla on mahdollisuus noutaa se toimipisteestämme. Tarkastuspyynnöstä peritään korvaus, mikäli edellisestä tarkistuksesta on kulunut aikaa vähemmän kuin yksi vuosi.

10 Tietojen korjaaminen
Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää Kuntokeskus Kivaolo Oy:lle virheen korjaamista koskevan pyynnön.